Sivil Toplum Kuruluşları | buneis.com

Keşfet

İş dünyasının farklı kesimlerini, farkli meslek gruplarını, farklı hayatları tanımak ister misin?

Farklı dünyaları senin için mercek altına alıyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları

Video Yükleniyor.

106 İzlenme

STK ve özel sektör arasında kariyer geçişi yapmak bence mümkün. Çünkü aslında STK çalışanları belirli bir alanda uzmanlaşıyorlar ve bu da bence özel sektör için kıymetli bir şey. Tempo açısından da genel algı STK çalışmaları biraz daha geniş bir tempoda devam eder, özel sektör daha hızlıdır, daha fazla şey gerektirir gibi. Bence bu algı yanlış çünkü STK çalışmaları da aslında en az özel sektör kadar hızlı, hareketli ve yoğun bir çalışma programını gerektiriyor. Dolayısıyla hem çalışma yöntemi açısından hem de içerik açısından ben bu geçişin olabileceğini düşünüyorum ve doğru olduğunu düşünüyorum. Hatta STK çalışanlarının özel sektör içinde sivil toplum çalışmaları sırasında edindikleri bilgi birikimleri ile birlikte çok değerli olacağını düşünüyorum.

Evet mümkün. Bunun mümkün olduğunun bir örneği de benim. Üniversitede iken sivil alanda gönüllü faaliyetlere katılarak bu alana aslında ilk olarak girmiştim. Sonrasında bunu bir profesyonel iş olarak yapmaya başladım. Ardından da beş yıllık bir özel sektör deneyimin var, şimdi tekrardan sivil alanda çalışıyorum. O yüzden bunu mümkün olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sivil alanda çalışmak insana mesleki anlamda bir şeyler katarken, kişisel anlamda da gelişimine büyük bir fayda sağlıyor. Bunun da özel sektördeki çalışma hayatıma olumlu katkıları olduğunu gördüm fazlasıyla.

STK'larla özel sektör arasında kariyer geçişi tabii ki mümkündür. Her iki yönde de mümkündür, bir STK'da çalışırken özel sektöre de gidebilirsiniz, tersi de olabilir. Hatta benim açımdan mümkündür ve iyidir de, çünkü bir taraftaki deneyiminizi öbür tarafta kullanabilirsiniz, bu da dahil olduğunuz kuruma çok katkı yapar.

Sivil toplum ve özel sektör arasında kariyer geçişleri mümkündür. Sivil toplum kuruluşundaki bireyler aslında biraz daha şanslılar; çünkü sadece iş tanımları çerçevesinde kalmıyorlar, çok fazla işi aynı anda yapmak zorunda oldukları için daha farklı bilezikleri oluyor aslında. Dolayısıyla daha kolay olabilir entegre olmaları ama özel sektörden sivil topluma gelindiğinde -tabii ki yapılabilir yapılamaz değil ama- alışmak, herkesin her işi yapma durumuna alışmak biraz zor gelebilir.

Sivil toplum ve özel sektör arasında kariyer geçişleri elbette mümkündür. Özel sektörde belli bir deneyime ulaşmış, artık çalışmalarını farklı bir formatta farklı bir felsefeyle yürütmek isteyen kişiler sivil toplum kuruluşları’na geçiş yapabilirler. Keza sivil toplum kuruluşlarında belli bir süre çalışmış ve özel sektörün son yıllarda özellikle sosyal konulara artan ilgisi nedeniyle oluşturduğu sürdürülebilirlik gibi yeni departmanlara geçiş yapabilecek gençler olabilir. Dolayısıyla iki taraflı geçiş mümkün, tek bir kariyere bağlanmak zorunda değiller.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna kariyer geçişi mümkündür çünkü sivil toplumda da organizasyon yapılarına baktığınızda özel sektördeki bir sürü meslek grubunu barındıran pozisyonlar var, mali işler gibi insan kaynakları gibi. Ayrıldığı nokta şu olabilir, sivil toplumun bir okulu yok; dolayısıyla başvurduğunuz, çalışacağınız pozisyonda önce bir inancı yansıtıyor olmanız, o konuda bir takım idealleriniz olması gerekiyor. Dolayısı ile hem saha ayağından hem de belli alanlardan gelen meslek sahibi arkadaşlarımız için bu geçiş mümkündür.

Bence son derece mümkün, STK'dan özel sektöre geçenin bir adım daha önde ve şanslı olduğunu düşünüyorum. Neden: çünkü sivil toplum kuruluşunda belli bir süre çalışan kişi her alanda birkaç konuda aynı anda bir çok işi yapar hale gelerek kurumasl hayata geçtiğinde onun için büyük avantaj. Kurumsaldan sivil topluma gelen kişi de, ilk önce kendi profesyonel yetkinliklerinden öte gönlüyle çalışabilmeyi kabul ediyorsa geçtiğinde rahat bir çalışma ortamına kavuşacaktır diye düşünüyorum.

Olması mümkün; ben sivil toplum alanında çalışmaya başlamadan önce özel sektörde çalışıyordum ve 2006 yılında özel sektördan ayrılıp kariyerimi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmak yönünde çevirdim. Dolayısıyla benim yapmış olduğum bu geçişi aynı şekilde sivil toplum alanında çalışan biri özel sektöre ve kurumsal hayata geçerek değiştirebilir. Çünkü ikisi de aslında bordrolu, maaşlı çalışan bir hayatı sistematik olarak devam ettirmeye yönelik iş alanı olarak konumlandırdığımız alanlar.

Tabii ki mümkün. Burada çift taraflı bir geçişten edebiliriz. Yani siz hem kurumsal bir firmada başlayıp daha sonra sivil topluma geçebilirsiniz, ya da örneklerini sıkça gördüğümüz şekliyle sivil toplumda başlayıp daha sonra farklı bir sektörde devam edebilirsiniz. Bu şekilde yapan arkadaşlarımız bize güzel örnekler veriyorlar, bunların sayısı gitgide artıyor. Birebir sivil toplumda başlayan gençlerin ilerde daha yüksek motivasyonla kurumlarda çalıştıklarını görüyoruz. Hatta tam tersini bile duydum, birebir kurumların insan kaynaklarının gönüllülük yapmış, ya da sivil toplumda çalışmış gençleri tercih ettiklerini de yakınen biliyoruz.

Hikayeler

KAGİDERTEGVTOGTÜSİAD


Sosyal Medyada bizi takip et!

Bizi takip edin