Sosyal Girişimcilik | buneis.com

Keşfet

İş dünyasının farklı kesimlerini, farkli meslek gruplarını, farklı hayatları tanımak ister misin?

Farklı dünyaları senin için mercek altına alıyoruz.

Sosyal Girişimcilik

Video Yükleniyor.

192 İzlenme

Sosyal girişimcilik esasında tam orta noktada olan, yani ne bir STK gibi kendisini kar amacı gütmeyen ya da para kazanmayan bir işletme olarak konumlandırıyor, ne de bir ticari işletme gibi bireysel kazancı hedefliyor. İkisinin ortasında, evet para kazanmak durumunda işletme ama bu kazanç, bireysel kazancın çok ötesinde, toplumsal faydayı sürdürülebilir kılmak üzere harcanıyor. Dolayısıyla sosyal girişimcilik ve toplumsal fayda on plandayken, bir ticari işletmede bireysel kazanç, bireysel fayda on planda, bunu maksimize etmek orada motive ediyorken kurucuyu, biz de toplumsal faydayı sürdürülebilir kılmak motive ediyor.

Bu kar konusu çok merak edilen bir konu, sosyal girişimciler kar edemez gibi bir algı var. Uzun zamanımı aldı benim de açıkçası kar konusunu kendi içinde çözmek ve suna geldim aslında bir zaman sonra: kar etmek aslında iyi bir şey, kar ettiğiniz zaman siz işletmenizde başarılı bir şekilde işinizi yönetiyorsunuz anlamına geliyor. Önemli olan o kar ile ne yaptığınız, kar oluştuktan sonra o karı o kağıda kendi cebinizi mi atıyorsunuz yoksa yeniden projelerinize, sosyal fayda üreten işlerinize mi yatıyorsunuz. Sosyal girişimlerde de sonuçta ekipler çalışıyor, bizler de maaş alıyoruz, bizler sonuçta kendi hayat standardımızı daha düşük yaşamıyoruz, dışardan öyle bir algı olabiliyor bazen. Sanki tamamen bağış odaklı, tamamen sosyal faydaya kendimizi adadığımız, başka kaynaklardan kendimizi finans ettiğimiz gibi bir algı var. Oysa öyle değil, sosyal girişimler de birer işletme, birer şirket, onların da gelirleri var. Ve de herkesin de bütün ekibin de bir standartta maaşlarını ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekiyor. Oluşan ekstra karda da bu karı sosyal fayda üreten işlere yeniden yatırılması söz konusu.

Ticari girişimler benim gözümde yazılmış bir senaryo üzerinden ilerlemek gibi, ancak sosyal girişimciler hayatın tadını alarak ve yaşayarak ilerlemek gibi. Ticari girişimcilerde bir sorunla baş etmek aslında finansal kaygılar içeriyor ama sosyal girişimlerde ilerlerken topluma da sağlayacağınız faydayı düşündükçe daha mutlu bir hayat sürme şansını yakalıyorsunuz.

Eğitimlerimde hep söylediğim bir şey var, girişimcilik aynı özelliklere sahip ama sosyal olanla ticari olan arasındaki tek fark felsefe. Bu felsefe de sonucu çok önemli etkiliyor tabi. İkisi de aynı özelliklerde yaratıcılık, yenilikçilik, sabırsızlık, mücadelecilik, yılmamak, hepsi var; ama ortaya çıkan girişimin birisi para kazanmadığı zaman motive olmuyor, diğeri sosyal girişimci ise sosyal fayda sağlamadığı zaman motive olamıyor. Sonuçta her ikisinde de tabii ki mali sürdürülebilirlik çok önemli. Mali sürdürülebilirliği sosyal girişim bir döner sermaye anlayışıyla sürdürüyor, ticari girişim ise daha fazla kazanmak mantığıyla sürdürüyor. Onun dışında hiçbir farkı yok. Ama felsefe dediğin şey zaten hayatın anlamını ortaya koyar, o yüzden çok farklı.

Benim için bir sosyal girişim ve ticari girişim arasındaki en büyük fark aslında sosyal girişimcinin ya da o girişimin kurucusunun niyeti. Eğer niyetiniz daha bütüncül bir hayat zenginliğiyse, yani kendinizi hem sosyal açıdan refaha kavuştumak, hem geçinmek istiyorsanız, ya da kar etmek istiyorsanız, sosyal girişimcilik bunun için çok doğru bir model. Çünkü bir taraftan anlamlı bir şekilde insana dokunuyorsunuz, insanların hayatlarını zenginleştiriyorsunuz, ve bir taraftan da evet hayatınızı sürdürebiliyor, sevdiğiniz şeyleri yapabiliyor, ve bunu yaparken de sistemin gezegenimize zarar veren tarafların beslememek için de gayrette bulunuyorsunuz, benim için en büyük güzellik.

Sosyal girişimci rekabeti en aza indirmek ister ve kopyalanmak ister; projesinin büyüyerek yaygınlaşmasını ve örnek alınmasını mutlulukla karşılar. Bir ticari işletme kar odaklıdır, rekabet ağırlıklıdır, ve kopyalanmaktan hoşlanmaz.

Hikayeler

Doğada Hayat VarEsKAriyerGençturIstanbul Social EnterpriceMikado Sürdürülebilir Kalkınma DanışmanlığıSinemasalSOGLabYaşayarak Öğrenme Merkezi


Sosyal Medyada bizi takip et!

Bizi takip edin